12 Rab Siyon Dağı’na ve Yeruşalim’e karşı tasarladıklarını yapıp bitirdikten sonra şöyle diyecek:
“Asur Kralı’nı kibirli yüreği,
Övüngen bakışları yüzünden cezalandıracağım.
İncil — Yeni Çeviri 2009