20 O gün İsrail’in sağ kalanları,
Yakup’un kaçıp kurtulan torunları,
Kendilerini yok etmek isteyene değil,
Artık içtenlikle RAB’be, İsrail’in Kutsalı’na dayanacaklar.
İncil — Yeni Çeviri 2009