21 Geriye kalanlar,
Yakup soyundan sağ kalanlar,
Güçlü Tanrı’ya dönecekler.
İncil — Yeni Çeviri 2009