24 Bu nedenle Rab,
Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor:
“Ey sen, Siyon’da yaşayan halkım,
Asurlular, Mısırlılar’ın yaptığı gibi
Sana değnekle vurduklarında,
Sopalarını sana karşı kaldırdıklarında korkma.
İncil — Yeni Çeviri 2009