İşgalcilerin Saldırısı

27 O gün Asur’un yükü sırtınızdan,
Boyunduruğu boynunuzdan kalkacak;
Semirdiğiniz için boyunduruk kırılacak.”
İşgalcilerin Saldırısı
İncil — Yeni Çeviri 2009