32 Düşman bugün Nov’da duracak;
Siyon Kenti’nin kurulduğu dağa,
Yeruşalim Tepesi’ne yumruk sallayacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009