9 “Kalno’yu, Karkamış gibi ele geçirmedim mi?
Hama’nın sonu Arpat’ınki,
Samiriye’nin sonu Şam’ınki gibi olmadı mı?
İncil — Yeni Çeviri 2009