161 Sela’dan çöl yoluyla Siyon Kenti’nin kurulduğu dağa,
Ülkenin hükümdarına kuzular gönderin.
İncil — Yeni Çeviri 2009