Rab Halkını Uyarıyor

11 Yahuda kralları Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya zamanında Amots oğlu Yeşaya’nın Yahuda ve Yeruşalim’le ilgili görümü:
Rab Halkını Uyarıyor
İncil — Yeni Çeviri 2009