28 Ama başkaldıranlarla günahlılar
Birlikte yıkıma uğrayacaklar.
RAB’bi terk edenler yok olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009