20 “ ‘O gün Hilkiya oğlu kulum Elyakim’i çağırıp
İncil — Yeni Çeviri 2009