24 Ailenin ağırlığı –soyundan türeyen herkes–
Taslardan kâselere kadar her küçük kap ona asılacak.’ ”
İncil — Yeni Çeviri 2009