5 Çünkü Rab’bin, Her Şeye Egemen RAB’bin
Görüm Vadisi’nde kargaşa, bozgun
Ve dehşet saçacağı gün,
Duvarların yıkılacağı,
Dağlara feryat edileceği gün geliyor.
İncil — Yeni Çeviri 2009