22 Bundan dolayı, İbrahim’i kurtarmış olan RAB
Yakup soyuna diyor ki,
“Yakup soyu artık utanmayacak,
Yüzleri korkudan sararmayacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009