5 Artık budalaya soylu,
Alçağa saygın denmeyecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009