22 Çünkü yargıcımız RAB’dir;
Yasamızı koyan RAB’dir,
Kralımız RAB’dir, bizi O kurtaracak.
İncil — Yeni Çeviri 2009