5 Yükseklerde oturan RAB yücedir,
Siyon’u adalet ve doğrulukla doldurur.
İncil — Yeni Çeviri 2009