Rab Ulusları Cezalandıracak

341 Rab Ulusları Cezalandıracak
Ey uluslar, işitmek için yaklaşın!
Ey halklar, kulak verin!
Dünya ve üzerindeki herkes,
Yeryüzü ve ondan türeyenlerin hepsi işitsin!
İncil — Yeni Çeviri 2009