12 Kral ilan edebilecekleri soylular kalmayacak, bütün önderlerinin sonu gelecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009