2 Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak,
Sevincini haykıracak.
Lübnan’ın yüceliği,
Karmel ve Şaron’un görkemi ona verilecek.
İnsanlar RAB’bin yüceliğini,
Tanrımız’ın görkemini görecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009