24 Uşakların aracılığıyla Rab’bi aşağıladın.
Bir sürü savaş arabamla dağların tepesine,
Lübnan’ın doruklarına çıktım, dedin.
Yüksek sedir ağaçlarını, seçme çamlarını kestim,
Lübnan’ın en uzak tepelerine,
Gür ormanlarına ulaştım.
İncil — Yeni Çeviri 2009