34 Geldiği yoldan dönecek ve kente girmeyecek’ diyor RAB,
İncil — Yeni Çeviri 2009