35 ‘Kendim için ve kulum Davut’un hatırı için
Bu kenti savunup kurtaracağım’ diyor.”
İncil — Yeni Çeviri 2009