4 Bunun üzerine RAB Yeşaya’ya seslendi:
İncil — Yeni Çeviri 2009