18 Öyleyse Tanrı’yı kime benzeteceksiniz?
Neyle karşılaştıracaksınız O’nu?
İncil — Yeni Çeviri 2009