24 O önderler ki, yeni dikilmiş, yeni ekilmiş ağaç gibi,
Gövdeleri yere yeni kök salmışken
RAB’bin soluğu onları kurutuverir,
Kasırga saman gibi savurur.
İncil — Yeni Çeviri 2009