9 Ey Siyon’a müjde getiren,
Yüksek dağa çık!
Ey Yeruşalim’e müjde getiren,
Yükselt sesini, bağır,
Sesini yükselt, korkma.
Yahuda kentlerine, “İşte, Tanrınız!” de.
İncil — Yeni Çeviri 2009