21 “Davanızı sunun” diyor RAB,
“Kanıtlarınızı ortaya koyun” diyor Yakup’un Kralı,
İncil — Yeni Çeviri 2009