25 Ama bütün İsrail soyu
RAB tarafından aklanacak,
O’nunla övünecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009