Her Şeyi Yaratan Tanrı

8 Ey gökler, yukarıdan doğruluk damlatın,
Ey bulutlar, doğruluk yağdırın.
Toprak yarılsın, kurtuluş meyvesi versin,
Onunla birlikte doğruluk yetiştirsin.
Bunları yaratan RAB benim.”
Her Şeyi Yaratan Tanrı
İncil — Yeni Çeviri 2009