İsrail’in İnatçılığı

481 İsrail’in İnatçılığı
“Dinle, ey Yakup soyu!
İsrail adıyla anılan, Yahuda soyundan gelen,
RAB’bin adıyla ant içen sizler,
İsrail’in Tanrısı’na yakarır,
Ama bunu doğrulukla, içtenlikle yapmazsınız.
İncil — Yeni Çeviri 2009