İsrail Kurtulacak

11 Bunu kendim için, evet, kendim için yapıyorum.
Adımı bayağılaştırmanızı nasıl hoş görebilirim?
Bana ait olan onuru başkasına vermem.”
İsrail Kurtulacak
İncil — Yeni Çeviri 2009