20 Babil’den çıkın, Kildaniler’den kaçın,
Sevinç çığlıklarıyla ilan edin bunu,
Haberini duyurun, dünyanın dört bucağına yayın.
“RAB, kulu Yakup’un soyunu kurtardı” deyin.
İncil — Yeni Çeviri 2009