Rab Siyon’u Avutuyor

511 Rab Siyon’u Avutuyor
“Doğruluğun ardından giden,
RAB’be yönelen sizler, beni dinleyin:
Yontulduğunuz kayaya,
Çıkarıldığınız taş ocağına bakın.
İncil — Yeni Çeviri 2009