Rab Ulusları Kabul Ediyor

561 Rab Ulusları Kabul Ediyor
RAB şöyle diyor:
“Adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin.
Çünkü doğruluğum gelmek,
Adaletim görünmek üzeredir.
İncil — Yeni Çeviri 2009