13 Başkaldırıp RAB’bi yadsıdık,
Tanrımız’ı izlemez olduk.
Zorbalık, isyan dolu sözler söyledik,
Yüreğimizde tasarladığımız yalanları mırıldandık.
İncil — Yeni Çeviri 2009