21 Kendilerini bilge görenlerin, akıllı sananların vay haline!
İncil — Yeni Çeviri 2009