11 RAB çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu:
“Siyon kızına, ‘İşte kurtuluşun geliyor’ deyin,
‘Ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.’ ”
İncil — Yeni Çeviri 2009