12 Siyon halkına, “RAB’bin fidyeyle kurtardığı kutsal halk” diyecekler.
Ve sen Yeruşalim,
“Aranan, terk edilmemiş kent” diye anılacaksın.
İncil — Yeni Çeviri 2009