2 Uluslar senin zaferini,
Bütün krallar görkemini görecek.
RAB’bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.
İncil — Yeni Çeviri 2009