6-7 Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim,
Gece gündüz hiç susmayacaklar.
Ey RAB’be sözünü anımsatanlar, Yeruşalim’i pekiştirene,
Onu yeryüzünün övüncü kılana dek
Durup dinlenmeden RAB’be yakarın, O’na rahat vermeyin.
İncil — Yeni Çeviri 2009