9 Tahılı devşiren yiyecek
Ve RAB’be övgüler sunacak.
Üzümü toplayan,
Şarabını kutsal avlularımda içecek.”
İncil — Yeni Çeviri 2009