Yargı ve Kurtuluş

651 Yargı ve Kurtuluş
“Beni sormayanlara göründüm,
Aramayanlar beni buldu.
Adımla anılmayan bir ulusa,
‘Buradayım, buradayım’ dedim.
İncil — Yeni Çeviri 2009