18 Yaratacaklarımla sonsuza dek sevinip coşun;
Çünkü Yeruşalim’i coşku,
Halkını sevinç kaynağı olarak yaratacağım.
İncil — Yeni Çeviri 2009