11 Yarmut Kralı, Lakiş Kralı,
İncil — Yeni Çeviri 2009