14 Horma Kralı, Arat Kralı,
İncil — Yeni Çeviri 2009