22 Kedeş Kralı, Karmel’deki Yokneam Kralı,
İncil — Yeni Çeviri 2009