23 Dor sırtlarındaki Dor Kralı, Gilgal’daki Goyim Kralı
İncil — Yeni Çeviri 2009