4 Sağ kalan Refalılar’dan, Aştarot ve Edrei’de oturan Başan Kralı Og:
İncil — Yeni Çeviri 2009