2 Beytel’den Luz’a geçerek Arklılar’ın sınırına, Atarot’a uzanıyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009